{maxcms:sitename}

金家好媳妇
影片名称:金家好媳妇
影片演员:黄少祺 韩瑜 谢承均 曾莞婷
影片导演:内详
影片备注:
影片类型:港台剧
影片大类型:电视剧
影片地区:台湾
更新时间:2018-12-27
影片状态:连载至250集
影片语言:国语
《金家好媳妇》是一部三立台湾台播出的八点档连续剧。剧集从11月13日至11月16日定妆,后于三立重整剧本,又于同年12月5日二度定妆,于2017年12月21日开镜,于同年12月21日开拍,同年12月27日举办卡司记者会,拍摄与播出同步进行,将于2018年接档《一家人》。 本剧由新路山传播制作,于每周一至周五晚间八点播出。   时代在变,人们的价值观也与时俱进的改变,但改变不了的是人与人之间那永远难以割舍的亲情与爱情。“家家有本难念的经”,每个家都有必须要面对的课题,而“金家”的屋簷下,除了不同世代,各式各样的婆媳问题外,金家年轻人们多姿多采的爱情和人生,随着金家一家人所面临的大小事,随着角色的喜怒哀乐而有所共鸣!   婆婆们都期待儿子能娶个金家好媳妇 (真正的好媳妇),也期待着已娶进门的媳妇们,能够成为真正的好媳妇。新世代的年轻女孩们,面对要不要成为媳妇、到底什么是真的“ㄐㄧㄣ ㄐㄧㄚˋ(真正,台语)”好媳妇的考验,相信每个看故事的观众,都能够有相当强的邻近感。   金家的故事,就是属于每一人身边的故事,也是属于每一个人的事,不分男女。男人有娶媳妇的课题,女人有要不要进入婚姻的课题,而一旦结了婚,除了体会婚姻的酸与甜,还得面对婆媳、姑嫂、妯娌间的“那些小事”…让我们透过金家,去看的深有同感,鼓掌叫好,笑得开心,骂得痛快之余,也透视到家庭与爱情真正爱的真谛!

来源:西瓜影音

ftp://a.gbl.114s.com:20320/7637/金家好媳婦-01.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/7939/金家好媳婦-02.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/4719/金家好媳婦-03.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2986/金家好媳婦-04.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2206/金家好媳婦-05.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5121/金家好媳婦-06.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/1866/金家好媳婦-07.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/3110/金家好媳婦-08.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5275/金家好媳婦-09.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/8971/金家好媳婦-10.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/1063/金家好媳婦-11.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5441/金家好媳婦-12.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2213/金家好媳婦-13.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5438/金家好媳婦-14.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9603/金家好媳婦-15.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/4773/金家好媳婦-16.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/3033/金家好媳婦-17.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2454/金家好媳婦-18.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/4398/金家好媳婦-19.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6641/金家好媳婦-20.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/1744/金家好媳婦-21.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/4584/金家好媳婦-22.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2044/金家好媳婦-23.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5189/金家好媳婦-24.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/3921/金家好媳婦-25.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9925/金家好媳婦-26.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/0401/金家好媳婦-27.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/7435/金家好媳婦-28.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5812/金家好媳婦-29.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/1944/金家好媳婦-30.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2628/金家好媳婦-31.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/4502/金家好媳婦-32.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2049/金家好媳婦-33.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/1985/金家好媳婦-34.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/7937/金家好媳婦-35.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/0585/金家好媳婦-36.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2422/金家好媳婦-37.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/4800/金家好媳婦-38.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/3817/金家好媳婦-39.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6535/金家好媳婦-40.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/7370/金家好媳婦-41.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/7684/金家好媳婦-42.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/8328/金家好媳婦-43.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/0169/金家好媳婦-44.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/0254/金家好媳婦-45.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5307/金家好媳婦-46.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/4475/金家好媳婦-47.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6490/金家好媳婦-48.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/4833/金家好媳婦-49.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/8596/金家好媳婦-50.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6546/金家好媳婦-51.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/0397/金家好媳婦-52.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/8070/金家好媳婦-53.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/1836/金家好媳婦-54.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5822/金家好媳婦-55.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6632/金家好媳婦-57.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2849/金家好媳婦-58.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2850/金家好媳婦-59.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/3951/金家好媳婦-60.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/0619/金家好媳婦-61.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/4047/金家好媳婦-62.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2528/金家好媳婦-63.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/0405/金家好媳婦-64.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/8301/金家好媳婦-65.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/7371/金家好媳婦-66.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6031/金家好媳婦-67.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/3421/金家好媳婦-68.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6728/金家好媳婦-69.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/7891/金家好媳婦-70.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/0995/金家好媳婦-71.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/1270/金家好媳婦-72.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9261/金家好媳婦-73.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5152/金家好媳婦-74.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/3428/金家好媳婦-75.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/1245/金家好媳婦-76.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/4596/金家好媳婦-77.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5300/金家好媳婦-78.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/4540/金家好媳婦-79.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/0053/金家好媳婦-80.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/1429/金家好媳婦-81.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/1670/金家好媳婦-82.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6268/金家好媳婦-83.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2975/金家好媳婦-84.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/0444/金家好媳婦-85.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/1871/金家好媳婦-86.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2799/金家好媳婦-87.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6653/金家好媳婦-88.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/4162/金家好媳婦-89.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/3686/金家好媳婦-90.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2991/金家好媳婦-91.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6425/金家好媳婦-92.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/8487/金家好媳婦-93.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6164/金家好媳婦-94.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/0808/金家好媳婦-95.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/4812/金家好媳婦-96.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9792/金家好媳婦-97.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/8292/金家好媳婦-98.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/3355/金家好媳婦-99.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/3107/金家好媳婦-100.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6246/金家好媳婦-101.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9126/金家好媳婦-102.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/1068/金家好媳婦-103.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/1178/金家好媳婦-104.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6336/金家好媳婦-105.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/1314/金家好媳婦-106.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2482/金家好媳婦-107.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/7497/金家好媳婦-108.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5629/金家好媳婦-109.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/0695/金家好媳婦-110.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5262/金家好媳婦-111.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/3143/金家好媳婦-112.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9987/金家好媳婦-113.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/1344/金家好媳婦-114.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5937/金家好媳婦-115.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2739/金家好媳婦-116.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5228/金家好媳婦-117.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6627/金家好媳婦-118.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/3393/金家好媳婦-119.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/7881/金家好媳婦-120.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/1138/金家好媳婦-121.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6663/金家好媳婦-122.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/0117/金家好媳婦-123.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/8454/金家好媳婦-124.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2966/金家好媳婦-125.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/0938/金家好媳婦-127.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/0377/金家好媳婦-128.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/8256/金家好媳婦-129.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/0629/金家好媳婦-130.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9608/金家好媳婦-131.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9965/金家好媳婦-132.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6549/金家好媳婦-133.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/4175/金家好媳婦-134.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6781/金家好媳婦-135.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5275/金家好媳婦-136.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/8021/金家好媳婦-137.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2122/金家好媳婦-138.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/8064/金家好媳婦-139.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/3284/金家好媳婦-140.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/8543/金家好媳婦-141.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/3889/金家好媳婦-142.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/1331/金家好媳婦-143.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2954/金家好媳婦-144.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9676/金家好媳婦-145.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5732/金家好媳婦-146.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6884/金家好媳婦-147.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5747/金家好媳婦-148.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/0302/金家好媳婦-149.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2734/金家好媳婦-150.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/1479/金家好媳婦-151.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/3244/金家好媳婦-152.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/4709/金家好媳婦-153.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9487/金家好媳婦-154.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9270/金家好媳婦-155.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/7528/金家好媳婦-156.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2409/金家好媳婦-157.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/1216/金家好媳婦-158.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/3598/金家好媳婦-159.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/0894/金家好媳婦-160.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/7486/金家好媳婦-161.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6282/金家好媳婦-162.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/1617/金家好媳婦-163.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6924/金家好媳婦-164.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/8854/金家好媳婦-165.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2185/金家好媳婦-166.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2546/金家好媳婦-167.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5532/金家好媳婦-168.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/7956/金家好媳婦-169.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9349/金家好媳婦-170.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5243/金家好媳婦-171.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/0033/金家好媳婦-172.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2053/金家好媳婦-173.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2837/金家好媳婦-174.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/3423/金家好媳婦-175.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6251/金家好媳婦-176.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5448/金家好媳婦-177.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6153/金家好媳婦-178.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/8452/金家好媳婦-179.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/7044/金家好媳婦-180.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/7877/金家好媳婦-181.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/0577/金家好媳婦-182.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/7717/金家好媳婦-183.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5093/金家好媳婦-184.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/8417/金家好媳婦-185.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/7678/金家好媳婦-186.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/8120/金家好媳婦-187.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/4265/金家好媳婦-188.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/1099/金家好媳婦-189.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6686/金家好媳婦-190.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2349/金家好媳婦-191.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/0149/金家好媳婦-192.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/8032/金家好媳婦-193.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6022/金家好媳婦-194.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5536/金家好媳婦-195.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/0866/金家好媳婦-196.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5540/金家好媳婦-197.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9409/金家好媳婦-198.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/1348/金家好媳婦-199.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5022/金家好媳婦-200.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/8341/金家好媳婦-201.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/4197/金家好媳婦-202.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2329/金家好媳婦-203.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/4091/金家好媳婦-204.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2649/金家好媳婦-205.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/8570/金家好媳婦-206.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/4213/金家好媳婦-207.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9199/金家好媳婦-208.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/1016/金家好媳婦-209.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9143/金家好媳婦-210.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/1695/金家好媳婦-211.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9279/金家好媳婦-212.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/0517/金家好媳婦-213.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/3274/金家好媳婦-214.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5828/金家好媳婦-215.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6640/金家好媳婦-216.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9213/金家好媳婦-217.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/0015/金家好媳婦-218.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/0399/金家好媳婦-219.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9438/金家好媳婦-220.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9871/金家好媳婦-221.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2170/金家好媳婦-222.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/4062/金家好媳婦-223.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/3373/金家好媳婦-224.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5283/金家好媳婦-225.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6225/金家好媳婦-226.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/1863/金家好媳婦-227.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5843/金家好媳婦-228.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9513/金家好媳婦-229.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9594/金家好媳婦-230.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/0938/金家好媳婦-231.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/3276/金家好媳婦-232.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/0024/金家好媳婦-233.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/3363/金家好媳婦-234.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/7588/金家好媳婦-235.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6787/金家好媳婦-236.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/2172/金家好媳婦-237.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/1643/金家好媳婦-238.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/7471/金家好媳婦-239.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/4263/金家好媳婦-240.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/3364/金家好媳婦-241.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/4328/金家好媳婦-242.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/5147/金家好媳婦-243.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/4156/金家好媳婦-244.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9170/金家好媳婦-245.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9028/金家好媳婦-246.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/9078/金家好媳婦-247.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/0687/金家好媳婦-248.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/6142/金家好媳婦-249.mp4

ftp://a.gbl.114s.com:20320/3852/金家好媳婦-250.mp4

全选


注:小视频网,小视频,国产小视频,福利小视频,手机小视频仅提供低品质影视欣赏方面的信息和链接,电影版权归相关电影公司所有!如有侵权,小视频网,小视频,国产小视频,福利小视频,手机小视频将会以最快的速度将其删除!